Quyosh suv isitgichlari

Quyosh suv isitgichi 100 litr

Quyosh suv isitgichlari uylarda, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanuvchi davlat muassasalarida suvni isitish uchun mo’ljallangan.

Quyosh suv isitgichi 200 litr

Quyosh suv isitgichlari uylarda, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanuvchi davlat muassasalarida suvni isitish uchun mo’ljallangan.

Teskari aloqa